Evolutionen av motorcykeln

Människan är i de flesta fall en rätt bekväm varelse, vilket innebär att människan i största möjliga grad alltid föredragit att göra det så enkelt som möjligt för sig. Det ligger i människans överlevnad att få så mycket som möjligt gjort med så lite ansträngning som det bara är möjligt. Det som människan funderBeeza_BSA_1935_Blue_Star_1at på ända sedan dess att cykeln uppkom är hur man ska få den att röra sig av sig själv. Principen för en cykel och en motorcykel är densamma, skillnaden är att det sitter en motor fäst vid den ena.

Werner Brothers var de första som tog patent på motorcykeln, men det är inte de som uppfann den. Faktum är att idén i sig har kommit från många olika ingenjörer runt om i världen och dessutom har den uppkommit vid ungefär samma tidpunkt i historien. Det nämns många namn när det kommer till uppfinnandet av motorcykeln och många har under samma tidpunkt sökt patent på motorcykeln. Det har dessutom uppkommit ett flertal lösningar för en motorcykel som inte direkt inkluderar en motor men får den att gå framåt utan att man behöver trampa på pedalerna.

Först under 1900 talet slog motorcykeln igenom på riktigt, en av de anledningarna kan vara att det inte fanns så många motorcyklar att tala om innan dess. Det fanns många prototyper av motorcyklar men inga som direkt utförde det du förväntar dig att en motorcykel ska göra idag. Nämligen ta dig framåt utan ansträngning förarens sida.

Den brittiska armén har under andra världskriget använt sig av motorcyklar. Då har de använt sig av modellen BSA M20 och de beställde totalt 126 tusen motorcyklar. Dessa användes även till stor del av den brittiska militären och var ett sätt för dem att ta sig fram på under kriget. Med motorcykel kan man ta sig fram på ställen som inte är tillgängliga med större fordon.